Σχετικά με το έργο

Σχετικά με το έργο Transversal model for migrant’s

Tο έργο Transversal model for migrant’s στοχεύει στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών, εκπαιδευτών και συμβούλων στο κομμάτι της ενίχυσης των εγκάρσιων δεξιοτήτων των μεταναστών, με σκοπό α) να προωθήσουν  την εισαγωγή τους στον κόσμο του επιχειρείν, β) να εξασφαλίσουν μια ανώτερη θέση εργασίας ή οικονομικής κατάστασης και γ) γενικότερα να διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια αυτής της πρότασης, 7 συνεταίροι, η  ITG ως ο οργανωτής του Transversal model for migrants, ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, CSI, Mindshift, BFE, SSF, BAU από 7 χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ισπανία και Τουρκία) συνεργάζονται για να δημιουργήσουν το πρόγραμμα Transversal, διευρύνοντας το πεδίο δράσης τους πέραν των συνόρων των χωρών τους, προκειμένου να καθορίσουν κοινές στρατηγικές για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί χρησιμοποιούν και προωθούν ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας όπως το EQF, το ECVET και το Europass για την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας, ακολουθώντας τις συστάσεις του ανακοινωθέντος της Bruges «Υποστήριξη της ΕΕΚ στην Ευρώπη»..

Για να υποστηρίξουν τους μετανάστες στο ταξίδι τους, επτά συνεργαζόμενες οργανώσεις (Συμβουλευτικές ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα και φορείς παροχής ΕΕΚ, οργανισμοί και κοινωνικοί εταίροι) συνεργάζονται για την ανάπτυξη του προγράμματοςTransversal
Οι συνεργάτες θα:

α) Προσδιορίσουν τα κενά στις δεξιότητες, τους εκπαιδευτικούς παράγοντες και των επιτυχημένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων μέσω της ερευνητικής διαδικασίας (αναφορά σχετικά με το θέμα)

β) Ενισχύσουν την επαγγελματική εξέλιξη των Συμβουλευτικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διευκολύνουν την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την υποστήριξη των μεταναστών. (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα)

γ) Σχεδιάσουν πρακτικές δραστηριότητες, βασισμένες στην καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση του προγράμματος Transversal, υποστηρίζοντας τους συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ στην παροχή συμβουλευτικής στην καθημερινή εργασία και τη ρουτίνα με τους μετανάστες. (Εργαλειοθήκη)

δ) Δημιουργήσουν χρήσιμους πόρους για τη διάδοση καλύτερης κατανόησης των διαφορετικών και καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την υποστήριξη των μεταναστών προς την ένταξή τους στην Ευρώπη. (Οδηγός εκπαίδευσης εκπαιδευτών)

ε) Σχεδιάσουν και εφαρμόσουν έναν καινοτόμο ψηφιακό χώρο και πρακτικά εργαλεία που απευθύνονται τόσο σε συμβούλους όσο και σε εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με τους μετανάστες και να τα υποστηρίξουν μέσω διαδραστικών μαθησιακών στοιχείων (Εφαρμογές κατάρτισης και πλατφόρμα εκμάθησης για τις δύο ομάδες στόχους)

Οι κύριοι χρήστες στους οποίους αποσκοπούν τα προϊόντα του προγράμματος είναι σύμβουλοι / προπονητές και εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ. Οι τελικοί δικαιούχοι είναι μετανάστες – χρήστες αυτών των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ένταξή τους στην Ευρώπη.