Εταίροι του έργου

ITG Conseil

Η ITG είναι μια εταιρεία περιορισμένης κερδοφορίας που στοχεύει να συμβάλει στην τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης και στην παροχή τεχνικής βοήθειας σε δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό κοινωνικό τομέα .Η ITG, η οποία από το 1996 έχει υπάρξει σήμερα σε όλη τη γαλλική επικράτεια με περισσότερους από 3500 συμβούλους, αναγνώρισε εμπειρογνωμοσύνη σε όλους τους τομείς της παροχής συμβουλών, μελέτης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους φάσματος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε επιχειρηματίες, συνεργάτες για την εδραίωση καλών σχέσεων και διατήρηση ατόμων με νοητική καθυστέρηση στο χώρο εργασίας.

Έχει αναπτύξει, για τους συμβούλους της, προσαρμοσμένες υπηρεσίες όπως εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και της διαχείρισης στη Γαλλία, την Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Η ITG, χάρη στο δικό της εκπαιδευτικό κέντρο, παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση σε 10 πόλεις της Γαλλίας.

ITG CONSEIL​
18, rue de la Ville-l’Eveque
75008 PARIS – France
www.itg.fr


IASIS

Το IASIS είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποασυλοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το IASIS έχει επίσημη εγγραφή ως Ιδιωτικός Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μια ειδική καταχώριση στους καταλόγους εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Προνοίας (09110AEN21094O32N-0798 και 09110AEN21094O32N-0721). Η ΜΚΟ IASIS έχει επίσης Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης (Management Competence System) από την Ειδική Υπηρεσία / Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. 1483 / 13.06.18). Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα ή βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού, και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα.IASIS

ACHARNON 297
10445 Athens – Greece
www.iasismed.eu


CSI

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα CSI αποτελείται από ανοιχτούς, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα και την ικανότητα εντοπισμού των κοινωνικών αναγκών, το σχεδιασμό και την εφαρμογή προσαρμοσμένων πρωτοβουλιών και έργων και την παροχή βιώσιμης ανάπτυξης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοσύστατες επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Centre for Social Innovation (CSI)
Asprogis 7
2614, Nicosia, Cyprus
www.csicy.com


Mindshift

Το Mindshift Talent Advisory είναι μια νεοσύστατη συμβουλευτική HR που ιδρύθηκε το 2017 στη Λισαβόνα, με έντονη εστίαση στις λύσεις που βασίζονται στις ΤΠΕ, στην ΕΕΚ και στην ΑΕ. Η τεχνογνωσία του Mindshift έγκειται στην αξιοποίηση της μακράς εμπειρίας της ομάδας στην εκπαίδευση και προγύμναση, στο ψηφιακό μάρκετινγκ, καθώς και στην πρόσληψη, την ψυχομετρική αξιολόγηση και την ανάλυση δεδομένων. Επιπλέον, η εταιρεία είναι υπεύθυνη για προγράμματα ανάπτυξης προσαρμοσμένων σχεδιαστικών δεξιοτήτων για την εφαρμογή εν λειτουργία, βάσει των αναγκών των πελατών, σε διάφορους τομείς, όπως λιανικές, επαγγελματικές υπηρεσίες, βιομηχανία, εμπόριο, τραπεζική και ασφάλιση, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, καταναλωτικά αγαθά ταχείας κυκλοφορίας.Mindshift Talent Advisory

Avenida da Républica nº 45 8 Esq
1050-187, Lisboa, Portugal
www.mindshift.pt


 BFE

Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα για την Εκπαίδευση (BFE) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός της Βουλγαρίας που ιδρύθηκε το 2005 για να ενεργήσει προς το δημόσιο συμφέρον. Αποστολή της είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ανθρώπινων πόρων και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Για την επίτευξη των στόχων του, το Ίδρυμα υλοποιεί ποικίλα προγράμματα που εστιάζονται στους τομείς της δια βίου μάθησης, της παροχής συμβουλών προσανατολισμού, της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εργασίας για τη νεολαία.BFE

UL SHIPKA 3
1504, SOFIA, Bulgaria
www.fbo.bg


 SSF

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS – Η SSF είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που αποτελείται από διεπιστημονικούς επαγγελματίες που ιδρύθηκαν το 2009. Αποστολή μας είναι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη, ενσωμάτωση και ευεξία των πιο ευάλωτων ομάδων, προωθώντας την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευθύνη σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και δημόσιους οργανισμούς. Το SSF προωθεί ευρύ φάσμα έργων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθήματα, σεμινάρια, μελέτες και έρευνα και δημόσιες δραστηριότητες σε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα, υπερασπίζοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ελευθερία της εκπαίδευσης. Προωθούμε συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, προκειμένου να συμβάλουμε στην κοινωνική ευεξία, ειδικά στη στήριξη των μεταναστών, των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, των οικογενειών, με μεγαλύτερες δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη.


SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS – SSF
C/ TARRAGONA 21, BAJO IZQUIERDA
28045, MADRID, Spain
www.ssf.org.es


 BAU

Ως φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολείται με τη διδασκαλία, την έρευνα και την υπηρεσία στην κοινωνία μας, η BAU στοχεύει να εκπαιδεύσει το κορυφαίο εργατικό δυναμικό του μέλλοντος που έχει ερωτικό πνεύμα και ικανότητα κριτικής σκέψης. είναι ευαίσθητα σε τοπικά και παγκόσμια ζητήματα. επίτευξη διεθνών προτύπων · συμβάλλουν στην επιστημονική, τεχνολογική και πολιτιστική γνώση. Η BAU συνεχίζει να αναπτύσσει διεθνή συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια-εταίρους σε όλη την ΕΕ και σε άλλες χώρες. Αυτές οι δραστηριότητες επιτρέπουν στη BAU να επεκτείνει το διεθνές κέντρο στο οποίο εργάζεται για να ενημερώσει τους πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας. Το κέντρο θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Bahcesehir και αποτελεί μέρος ενός δικτύου 21 EUICs σε όλη την Τουρκία με συντονισμό της αντιπροσωπείας της ΕΕ για την Τουρκία. Η BAU διαθέτει επίσης διεθνή γραφεία συναλλάγματος που διεξάγουν ανταλλαγές νέων, κινητικότητα πρακτικής άσκησης Erasmus και άλλα κεφάλαια και διαδικασίες της ΕΕ.

CIRAGAN CAD OSMANPASA MEKTEBI SOK 4/6 BESIKTAS
34538, ISTANBUL, Turkey
www.bau.edu.tr