Göçmenlerin için Beceri Geliştirme Programı Projesi

Beceri Geliştirme Projesi, öğretmenleri, eğitimcileri ve danışmanları, göçmenlerin Avrupa’da daha yüksek iş pozisyonlarına sahip olmaları için veya ekonomik ve sosyal entegrasyonlarını teşvik etmeleri için becerilere sahip olmalarını kolaylaştırmak ve göçmenleri geliştirmelerine yardım etmeleri için eğitmeyi amaçlamaktadır.

Bu teklif kapsamında, Göçmenler için Beceri Geliştirme ITG’nin  yöneteni pozisyonda olduğu 7 farklı ülkeden (Fransa, Yunanistan, Kıbrıs, Portegiz, Bulgaristan, İspanya, Türkiye) 7 partner organizasyon olan IASIS, CSI, Mindshift, BFE, SSF ve BAU’dan oluşmaktadır, Yatay projeler geliştirmek için beraber çalışmaktadırlar ve Avrupadaki göçmenlerin sorunsuz bir şekilde hayata entegre olmaları için kapsamlarını kendi ülkelerinin dışlarına taşıyarak sorunu çözmek adına ortak stratejiler geliştirmektedirler. Katılımcı kuruluşlar, Avrupa’daki Mesleki Eğitim Destekleri’ni destekleyen Bruges Tebliği’nin önerilerini izleyerek, uluslararası mobiliteyi teşvik etmek için EQF, ECVET ve Europass gibi Avrupa şeffaflık araçlarını da kullanır ve teşvik ederler.

Göçmenleri yolculuklarında desteklemek için yedi ortak kuruluş (Danışmanlık STK’ları, araştırma merkezleri ve MEÖ sağlayıcıları, şirketler ve sosyal ortaklar) Çapraz Proje geliştirmek için birlikte çalışmaktadırlar.

Ortaklar:

  1. Araştırma sürecinde beceri eksiklerini, eğitim faktörlerini ve başarılı metodolojik yaklaşımları tanımlayacaktırlar (Konuyla ilgili masa raporu)
  2. Göçmenlere destek için öğrenme çıktılarının değerlendirilmesini, onaylanmasını ve tanınmasını kolaylaştıran Psikolojik Danışma Birimlerinin ve MEÖ eğitimcilerinin mesleki gelişimini destekleyecektirler. (Eğitim Müfredatı)
  3. Danışmanlara ve MEÖ eğitimcilerine günlük danışma işlerinde ve göçmenlerle rutin çalışmalarında danışmanlık yapmalarında destek olmak için Enine yenilikçi pedagojik yaklaşıma dayalı pratik etkinlikler tasarlayacaktırlar. (Toolbox)
  4. Göçmenlerin Avrupa’daki entegrasyonlarına destek olmalarına yönelik farklı ve yenilikçi metodolojik yaklaşımların daha iyi anlaşılmasını yaygınlaştırmak için yararlı kaynaklar oluşturacaktırlar. (Eğiticilerin Eğitimi Rehberi)
  5. Göçmenlerle ilgili farklı unsurlar hakkında bilgi geliştirmek için hem danışmanlara hem de eğitimcilere yönelik yenilikçi bir dijital alan ve pratik araçlar tasarlayacak ve uygulayacak ve etkileşimli öğrenim unsurları ile destekleyecektirler (her iki hedef grup için Eğitim Uygulamaları ve öğrenme platformu)

Proje ürünlerinin ana hedef kullanıcıları Danışmanlar / Koçlar ve Mesleki Eğitimcilerdir. Nihai yararlanıcılar göçmenlerdir – Avrupa’ya entegrasyonlarıyla ilgili sorunlarla karşılaşan bu servislerin kullanıcıları.