Продукти и резултати

Цели на проекта:

Екипът на проекта създава иновативен модел и инструменти за развиване и надграждане на преносимите умения на мигрантите.

Две са категориите бенефициенти на резултатите от проекта:

 1. 1. Професионалисти – консултанти, коучове, учители и обучители от сферата на професионалното образование и обучение и социални работници
 2. 2. Мигранти в качеството им на крайни бенефициенти

Иновативният модел ще включва вече идентифицираните преносими умения:

 • умение да се разбере проблем или контекст (интелигентност, критично мислене…), включително мултикултурни аспекти и социални различия,
 • вземане на решения, поемане на отговорност и изпълняване на ролята на лидер,
 • умения за работа в екип и сътрудничество, вземайки предвид новите форми на бизнес (виртуална работа, социални мрежи…),
 • осигуряване на подкрепа и устойчивост на компания и/или група,
 • креативност,
 • активност, инициативност и мобилност на работното място.

Участниците в проекта ще създадат продукти, които ще прилагат различни европейски инструменти като EQF, ECVET и Европас, за да насърчат транснационалната мобилност в съответствие с препоръките на Комюникето от Брюж за подкрепа на професионалното образование и обучение в Европа.

 

Проект Умения за подкрепа на мигранти ще създаде следните продукти:

 • Тематичен доклад

Можете да изтеглите доклада на бюрото тук.

 • Обучителна програма (насоки и съдържание)

Можете да изтеглите учебната програма за обучение тук.

 • Инструментариум за мигранти, включващ валидиране на опит
 • Наръчник за обучение на обучители
 • Обучителни апликации и платформа за целевите групи