Проектни партньори

ITG Conseil

ITG е компания, чиято основна цел е да допринася за локалното социално-икономическо развитие на национално и международно ниво. Сферата й на дейности включва изследвания, обучения и предоставяне на техническа подкрепа на държавни институции, частни организации и частния социален сектор.

От 1996 година Group ITG е признат експерт във всички сфери на консултирането и обученията, включително широк спектър обучителни дейности за предприемачи и за екипи за създаване на добра среда и подкрепа на хора с ментални проблеми на работното място. Към днешна дата, ITG работи с повече от 3500 консултанта на територията на Франция.

За своите консултанти ITG разработва специфични услуги в сферата на обученията, ученето през целия живот и управлението във Франция, Европа и на международно ниво. Благодарение на собствения си обучителен център, организацията предоставя курсове и коучинг в 10 френски града.

ITG CONSEIL​
18, rue de la Ville-l’Eveque
75008 Париж, Франция
www.itg.fr


 

IASIS

IASIS е частна неправителствена организация с нестопанска цел, активна в сферата на социалното включване, психичното здраве и деинституционализацията. Включва се активно и в психиатричната реформа на Министерството на  здравето и социалната солидарност и Европейския Съюз. IASIS е включена в регистъра на доброволческите неправителствени организации на Главната Дирекция на благосъстоянието (09110AEN21094O32N-0798 и 09110AEN21094O32N-0721) и е сертифицирана като Система за управленски компетентности от Дирекция за здраве и социална солидарност (No. 1483/13.06.18).

Основните цели на организацията са осигуряване на психологическа подкрепа и образование на хора, които са в риск от или са в състояние на социално изключване, както и на възрастни лица в хуманитарната сфера.

IASIS
ACHARNON 297
10445 Атина, Гърция
www.iasismed.eu


CSI

Centre for Social Innovation (CSI) е център, активен в сферата на изследванията и развитието, който се фокусира върху насърчаване на социалните иновации, допринасящи за положителна промяна в организациите на локално, национално, регионално и глобално ниво. Тези организации включват правителства, местни административни агенции, юридически лица с нестопанска цел, частни компании, образователни институции и други.

Екипът на CSI включва широко скроени и опитни изследователи, предприемачи, мениджъри на проекти, обучители и специалисти в сферата на информационните технологии. CSI притежава капацитет да идентифицира социалните нужди, да разработи и реализира инициативи и проекти и да допринесе за устойчивото развитие. Центърът черпи ноу-хау и умения от своята широка глобална мрежа , включваща академични институции, компании в сферата на информационните технологии, публични институции, международни организации и стартъпи.

Centre for Social Innovation (CSI)
Asprogis 7
2614, Никозия, Кипър
www.csicy.com


Mindshift

Mindshift Talent Advisory е консултантски стартъп в сферата на човешките ресурси, създаден през 2017 в Лисабон, със сериозен фокус върху решения, базирани на информационните технологии, професионалното образование и обучение и обучението за възрастни. Експертността на Mindshift комбинира дългогодишния опит на екипа в обучения и коучинг, дигитален маркетинг, подбор, психометрични оценки и анализ на данни. Компанията отговаря за разработване на програми за придобиване на умения вътре в организациите, в съответствие с нуждите на клиентите в различни сектори като търговия на едро, професионални услуги, индустрия, банки, застраховане, информационни технологии, фармацевтика, телекомуникации и други.

Mindshift Talent Advisory
Avenida da Républica nº 45 8 Esq
1050-187, Лисабон, Португалия
www.mindshift.pt


ФБО

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е българска неправителствена организация, създадена в обществен интерес през 2005 година. Мисията й е да подкрепи развитието на гражданското общество чрез инициативи, които повишават конкурентоспособността на човешките ресурси и допринасят за икономическото развитие и просперитет. За да постигне тези цели, Фондацията реализира разнообразни проекти в сферата на ученето през целия живот, кариерното консултиране, заетостта, социалната политика, професионалното обучение и работата с младежи.

ФБО
ул. Сан Стефано 7
1504, София, България
www.fbo.bg


SSF

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS – SSF е неправителствена организация, създадена през 2009 и включваща професионалисти от различни сфери. Мисията й е да допринася за развитието, интеграцията и благосъстоянието на най-уязвимите групи, чрез насърчаване на толерантността, справедливостта и социалната отговорност в сътрудничество с други организации и държавната администрация. SSF промотира разнообразни проекти, обучителни дейности, курсове, семинари, изследвания и други в сферата на социалните, политическите и културните проблеми, защитавайки правото на образование и свободата на образование. Организацията насърчава сътрудничеството с образователни институции и международни организации в социалната и образователната сфери, за да допринесе за социалното благополучие, особено в подкрепа на мигранти, бежанци, семейства и други групи със сериозни проблеми в социалната интеграция.


SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS – SSF
C/ TARRAGONA 21, BAJO IZQUIERDA
28045, Мадрид, Испания
www.ssf.org.es


 

BAU

Като висше учебно заведение, отдадено на образованието, изследванията и службата на обществото, BAU има за цел да образова водещата работна сила на бъдещето, която има търсещ ум и умение за критично мислене, чувствителна е към регионалните и глобални проблеми, постига международни стандарти, допринася за научното, технологичното и културно познание. BAU продължава да развива международно сътрудничество с много партньори из целия Европейски съюз и отвъд границите му. Тези дейности позволяват на BAU да разширява международния си център, който има за цел да информира гражданите по отношение на Европейския съюз и процеса на присъединяване на Турция. Центърът развива дейност в сътрудничество с Bahcesehir University и е част от мрежа от 21 европейски информационни центъра. BAU развива и програми за международен обмен – Еразъм младежки обмени, стажантски мобилности и други по европейски програми.

CIRAGAN CAD OSMANPASA MEKTEBI SOK 4/6 BESIKTAS
34538, Истанбул, Турция
www.bau.edu.tr