Projenin Partnerleri


ITG Conseil

ITG, araştırma ve eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yerel sosyo-ekonomik kalkınma çalışmasına katkıda bulunmak ve kamu kurumları, özel kuruluşlar ve özel sosyal sektör için teknik yardım sağlamak amacıyla kurulmuş olan kâr amacı gütmeyen bir şirkettir.

3500’den fazla danışmanı olan Fransa’da konumlanmış olan Group ITG, 1996’dan beri, girişimcilere ve iş arkadaşlarına iyi ilişkiler kurma ve iş yerinde zihinsel engeli olan kişileri korumaya yönelik eksiksiz bir eğitim faaliyeti de dahil olmak üzere tüm danışmanlık, çalışma ve eğitim alanlarında uzmanlığını onaylamıştır. Danışmanları için Fransa, Avrupa ve uluslararası düzeyde eğitim, yaşam boyu öğrenme ve yönetim alanında uzmanlık ve deneyim gibi özel hizmetler geliştirmiştir. ITG kendi eğitim merkezi sayesinde Fransa’daki 10 şehirde eğitim ve koçluk hizmeti vermektedir.

ITG CONSEIL​
18, rue de la Ville-l’Eveque
75008 PARIS – Fransa
www.itg.fr


IASIS

“IASIS”, Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından teşvik edilen psikiyatrik reformlara aktif olarak katılan, Sosyal İçme, Akıl Sağlığı ve Kurumsallaşmama alanında aktif olan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. IASIS, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş olarak resmi bir sicile sahip olup, Refah Genel Müdürlüğü (09110AEN21094O32N-0798 ve 09110AEN21094O32N-0721) tarafından yönetilen, Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Listesinde Özel bir Tescil Belgesine sahiptir. IASIS STK ayrıca, Özel Hizmet / Sağlık ve Sosyal Dayanışma Departmanı (No. 1483 / 13.06.18) tarafından onaylanan Yönetim Yeterlilik Sistemine de sahiptir. Örgütün temel amacı, menzili içinde bulunan veya dışlanma riski taşıyan insanlara ve sosyal alandaki yetişkin öğrencilere psikososyal destek ve eğitim sağlamaktır.

IASIS
ACHARNON 297
10445 Athens – Yunanistan
www.iasismed.eu


CSI

Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI), yerel, ulusal, bölgesel ve küresel kuruluşlarda olumlu bir değişiklik getirebilecek sosyal inovasyonu teşvik etmeye odaklanan bir Araştırma ve Geliştirme organizasyonudur. Bu kuruluşlar arasında hükümetler, yerel idari kurumlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari kuruluşlar ve eğitim kurumları sayılabilir. CSI ekibi açık fikirli, tam donanımlı araştırmacılar, girişimciler, proje yöneticileri, eğitmenler ve Bilgi Teknolojisi Geliştiricileri’nden oluşur. CSI, sosyal ihtiyaçları belirleme, düzeltilmiş inisiyatifler ve projeler tasarlama ve uygulama ve sürdürülebilir büyüme sağlama yeteneğine ve kapasitesine sahiptir. CSI, akademik kurumları, bilişim şirketlerini, kamu hizmetlerini, uluslararası kuruluşları, start-upları ve kamu kuruluşlarını içeren geniş küresel ağından bilgi ve beceri almaktadır.

Centre for Social Innovation (CSI)
Asprogis 7
2614, Nicosia, Kıbrıs
www.csicy.com


Mindshift

Mindshift Talent Advisory, 2017 yılında Lizbon’da BİT tabanlı çözümlere, MEÖ ve AE’ye odaklanan bir İK Danışmanlığıdır. Mindshift’in uzmanlığı, ekibin eğitim ve koçluk, dijital pazarlama, işe alım, psikometrik değerlendirme ve veri analizindeki uzun deneyimlerinden yararlanılarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, perakende satış, profesyonel hizmetler, endüstri, ticaret, bankacılık ve sigortacılık, BT, eczacılık, telekomünikasyon ve hızlı tüketim malları gibi bir dizi sektör için, müşterilerin ihtiyaçlarına göre hizmet içi uygulama için tasarlanmış özel beceri geliştirme programlarından sorumludurlar.

Mindshift Talent Advisory
Avenida da Républica nº 45 8 Esq
1050-187, Lisboa, Portegiz
www.mindshift.pt


BFE

Eğitim için İşletme Vakfı (BFE), 2005 yılında kamu yararı için hareket etmek üzere kurulan Bulgar bir hükümet dışı kuruluştur. Görevi, insan kaynakları rekabetçiliğini artıran ve ekonomik kalkınmaya ve refaha katkıda bulunan inisiyatiflerle sivil toplumun gelişimini kolaylaştırmaktır. Hedeflerine ulaşmak için Vakıf, yaşam boyu öğrenme, rehberlik danışmanlığı, istihdam ve sosyal politika, mesleki eğitim ve gençlik çalışmaları alanlarında odaklanan çeşitli projeler uygular.

BFE
UL SHIPKA 3
1504, SOFIA, Bulgaristan
www.fbo.bg


SSF

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS – SSF, 2009 yılında kurulan disiplinlerarası profesyonellerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Misyonumuz, en savunmasız grupların gelişimine, entegrasyonuna ve sağlığına katkıda bulunmak, toleransı, adaleti ve diğer kuruluşlarla ve kamu kurumları ile işbirliği içinde sosyal sorumluluğu teşvik etmektir. SSF, eğitim hakkını ve eğitim özgürlüğünü savunan çok çeşitli projeler, eğitim faaliyetleri, kurslar, seminerler, çalışmalar ve araştırmalar ile sosyal, politik ve kültürel konularda kamu faaliyetlerini teşvik eder. Sosyal bütünlüğe, özellikle göçmenleri, mültecileri, sığınmacıları, aileleri ve sosyal entegrasyonda daha fazla zorluk çekenleri desteklemek için, sosyal ve eğitsel alanlardaki eğitim kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı eylemleri teşvik ediyoruz.

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS – SSF
C/ TARRAGONA 21, BAJO IZQUIERDA
28045, MADRID, İspanya
www.ssf.org.es


BAU

Öğretme, araştırma ve toplumumuza hizmete adanmış bir yüksek öğrenim kurumu olan BAU, sorgulayıcı bir zihin ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip; yerel ve küresel sorunlara karşı hassas; uluslararası standartlara ulaşan; bilimsel, teknolojik ve kültürel bilgiye katkıda bulunan, geleceğin önde gelen iş gücünü eğitmeyi hedeflemektedir BAU, AB ve diğer ülkelerdeki ortak üniversitelerle uluslararası işbirliğini geliştirmeye devam etmektedir. Bu faaliyetler BAU’ya vatandaşlarına Avrupa Birliği ve Türkiye’nin üyelik süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla çalışan uluslararası merkezini genişletme imkânı veriyor. Merkez, Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülecek ve AB Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda Türkiye genelinde 21 ABIC ağının bir parçası olacaktır. BAU ayrıca Erasmus gençlik değişimi, staj hareketliliği ve diğer AB fonları ve süreçlerini yürüten uluslararası değişim ofisine sahiptir.


CIRAGAN CAD OSMANPASA MEKTEBI SOK 4/6 BESIKTAS
34538, ISTANBUL, Türkiye
www.bau.edu.tr