Ürünler ve Sonuçlar

Proje Hedefleri:

Ortaklık, göçmenler için enine yetenekleri oluşturmak ve geliştirmek için yenilikçi bir model ve bazı araçlar yaratır.

Proje ürünlerinin hedef kullanıcıları için iki kategori vardır, bu kategoriler aşağıdaki gibidir:

  1. Eğitimciler, Koçlar, Kariyer danışmanları, MEÖ eğitimcileri ve sosyal hizmet görevlileri
  2. Nihai yararlanıcı olan göçmenlerin kendileri.

Yeni Model özellikle hali hazırda tanımlanmış olan enine becerileri içermektedir:

  • Kültürel çok yönleri ve sosyal farklılıkları içeren bir problemi veya bağlamı (zeka, eleştirel düşünme…) anlayabilme,
  • Karar verme, sorumluluk alma ve lider olma,
  • Yeni iş biçimlerini dikkate alarak kolektif ve işbirliği yeteneği (sanal çalışma, ağlar…),
  • Firma ve / veya grup için destek ve esnekliğin düzenlenmesi,
  • Yaratıcılık,
  • Çeviklik, iş başında inisiyatif ruhu ve hareketlilik.

 Katılımcı kuruluşlar, Bruges Tebliği, Avrupa’daki Mesleki Eğitim Destekleri’nin tavsiyelerine uyarak, uluslararası mobiliteyi teşvik etmek için Avrupa Saydamlığı araçlarını EQF, ECVET ve Europass gibi kullanılacak araçlar üretmekte ve geliştirmektedir.

Göçmenler için Enine Model 2018 projesi aşağıdaki çıktıları sağlamaktadır:

Konuyla ilgili Masa Raporu

Eğitim Müfredatı (rehberler ve içerikler)

Deneyimin doğrulanmasını da içeren Göçmenlerin Araç Kutusu

Eğiticinin Rehberinin Eğitimi

Her iki hedef grup için Eğitim Uygulamaları ve öğrenme platformu